”I har overset muligheden for at give drengen et dansk navn” – Om at give sit barn et ”anderledes” navn i Danmark anno 2019

En smule overraskede over, hvor mange tilfældige der via Facebook (et efterhånden mystisk medie, som vi alligevel stadig er en del af) kommenterede på vores søgen efter et navn til lillebror, da jeg stadig var gravid, blev jeg inspireret til et skriv – det gjorde Theis egentlig også, jeg havde bare allerede skrevet noget af […]

Hvad med arbejdskulturens og ledernes ansvar? Lad os give vores børn mulighederne for at være mere (og andet) end de performancemennesker, vi selv er blevet reduceret til!

Når vi snakker om børns trivsel, særligt småbørnenes start på livet og institutionaliseringen i Danmark, kommer debatten lige nu primært til at omhandle normeringerne i daginstitutionerne, hvor de fleste politikere kæmper om at vaske hænder mest muligt og sende aben videre nedad i systemet. Der bliver vrænget næse af viden og undersøgelser af småbørns behov […]

”Elbil – jamen så kan I jo ikke køre til Sydfrankrig?!” Om skiftet fra fossil- til elbil i en børnefamilie

En skelnen mellem fossil- og elbiler lyder måske en smule provokerende i dine ører. Hvor vi førhen snakkede om ”biler” og de mærkværdige ”elbiler”, så er tiden for alvor kommet til at vi forholder os til elbiler på linje med ”bilen”, som vi kender den; altså fossilbilen, der kører på benzin eller diesel, og som […]

Hvornår blev vi så distancerede fra vores børn, og så optagede af samfundets hamsterhjul, at vi blev ligeglade med små menneskers velbefindende?

Et lille 3-årigt barn, der sidder og græder alene i garderoben i børnehaven. Hun forsøger at undertrykke gråden og holder den inde, men tårerne presser sig alligevel for kraftigt på – måske hun ved, at ingen rigtig har tid til at høre hende. En flok små vuggestuebørn, der sidder og spiser eftermiddagsmad alene på stuen. […]

”Når ’barn syg’ tager livet af det ’faste job’” VS ”Når det ’faste job’ tager livet af ’barn syg’”

Udgangspunktet for identiteten hos det levende menneske er arbejdet. Det vil ”samfundet” i hvert fald gerne have os til at tro, og det er i høj grad sådan, vi skoler hinanden – måske derfor det er så populært at italesætte arbejdets mange timer, pres og travlhed i omgangskredsen? Det er jo en smule absurd i […]

Mads & Monopolet-fortællingerne rummer ganske fine empiriske brudstykker af data fra ”arbejdslivet” – men handler vi anderledes efter at have hørt et dilemma, der minder om vores hverdag?

Det er ikke en sjældenhed, at dilemmaer og udfordringer fra danskernes daglige gang ”i arbejdslivet” finder vej til all-time radio-succesen Mads & Monopolet på P4. Om vi vil være ved det eller ej kan langt de fleste fortællinger gøre sig gældende i en hvilken som helst organisation; stor, lille, offentlig, privat. Faktisk er fortællingerne nogle […]

”At rejse er at leve” – det (u)skræmmende ved at rejse med små børn ud i den store verden!

Vi ved alle sammen, at alle har en holdning til, hvordan man er, skal og bør være som forældre – eller som menneske i det hele taget. Det gælder i samtlige af livets henseender, valg og fravalg i ens liv, og man bliver forhåbentlig rigtig god til at sortere støjen fra. For der er meget […]